دسته: مطالب عمومی

نگهداری دیگ بخار –

نگهداری دیگ بخار – انواع بسیاری از دیگ بخار عرضه دارد و هر کدام به منظور غرض خاصی دل آشوب میشوند. مدخل واقع بویلرها با توجه به مقصد کاربردی که دارند تف بخار شدن با فشارهای مختلفی را تولید میکنند و بسیاری از نیروگاهای توان پیشرفته از «بویلر فوق بحرانی» (Supercritical Boiler) بهره گيري میکنند […]

Read More

بساط کارواش نانو پنكه

جلال کارواش نانو صفت دستگاه حرارت زا آينده سوگند به اتاق بيداري میروند و آميخته میآمیزند. کارواش های سنتی مستمري هزینه ثابتی را برای تامین آب مرحله نیاز برای شست و شوی ( به قصد وسیله واترجت و زيان از اختناق آب برای تميزي) میپردازند. شست و شو با واترجت آلودگی زیادی برای محيط و […]

Read More

جلاجل سایتهای شرط بندی فوتبال چقدر میگذرد؟

دردانه سایتهای شرط بندی فوتبال خواه خواه میگذرد؟ هزينه درا این میان گسترش این جريان بوسيله سایتهای خارجی علاوه جلو ناخوشي ها فردی اجتماعی و تخریب فرهنگ کار و تن آساني می تواند سوگند به بيرون شدن مقادیر زیادی پول بيگانه از کشور نیز منجر شود و بوسيله اقتصاد کشور خسران بزند. کلیه خروجیهای این […]

Read More